வவுனியாவில் மாசற்ற அரசியல் செயற்பாடு என்னும் தொனிப்பொருளில் மாநாடு!!

17 March 2017, Vavuniya Net

மாசற்ற அரசியல் செயற்பாடு என்னும் தொனிப் பொருளில் ‘மார்ச் 12’ இயக்கத்தின் ஏற்பாட்டில் மாநாடு ஒன்று வவுனியா நகரசபை மண்டபத்தில் இன்று நடைபெற்றது.

இம்மாநாட்டில் புதிய உள்ளூராட்சி சபைத் தேர்தல் முறையுடன் மாசற்ற வகையில் புதிய அரசியலை கட்டியெழுப்புவோம் என்ற தலைப்பில் விழிப்புணர்வு நிகழ்வும் நடைபெற்றது.