மடு பிரதேச செயலக பிரிவில் 48 ஏக்கர் காணி பாதுகாப்பு தரப்பின் வசம்

23 March 2017, Tamil Win மடு பிரதேச செயலக பிரிவில் 48 ஏக்கர் காணி பாதுகாப்புத் தரப்பிடம் உள்ளதாக மடு பிரதேச செயலக புள்ளிவிபரத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மடு பிரதேச செயலக பிரிவில் 48 ஏக்கர் காணி பாதுகாப்பு தரப்பின் வசம்!

23 March 2017, Samakalam மடு பிரதேச செயலக பிரிவில் 48 ஏக்கர் காணி பாதுகாப்பு தரப்பிடம் உள்ளதாக மடு பிரதேச செயலக புள்ளிவிபரத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இராணுவம் வசமுள்ள காணி விபரம் எமது கட்டுக்கோப்பில் இல்லை : கரவெட்டி பிரதேச செயலாளர்

21 March 2017, Tamil Win வவுனியா – கரவெட்டி பிரதேச செயலக பிரிவில் இராணுவத்தினர் வசமுள்ள காணிகள் தொடர்பிலான விபரம் தமது கட்டுக்கோப்பில் இல்லை என பிரதேச செயலாளர் ச.சிவசிறி தெரிவித்துள்ளார்.

வவுனியாவில் மாசற்ற அரசியல் செயற்பாடு என்னும் தொனிப்பொருளில் மாநாடு!!

17 March 2017, Vavuniya Net மாசற்ற அரசியல் செயற்பாடு என்னும் தொனிப் பொருளில் ‘மார்ச் 12’ இயக்கத்தின் ஏற்பாட்டில் மாநாடு ஒன்று வவுனியா நகரசபை மண்டபத்தில் இன்று நடைபெற்றது.