නව ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍ය නැතැයි කී බව මල්වතු නාහිමියෝ ප්‍රතික්ෂේප කළා

Dinamina, 20 October 2017 අසත්‍ය මාධ්‍ය වාර්තා අගමැති හෙළා දකී * මාධ්‍ය ප්‍රකාශ ඔප්පු කරන්නැයි කර්තෘවරුන්ට අභියෝග * ජනාධිපතිතුමාගේත් මගේත් අදහස් මල්වතු මහ නාහිමි පිළිගත්තා * ප්‍රකාශයක් නොකළ බව උන්වහන්සේ පැවසුවා * මහ නාහිමියන්ගේ පිංතූර සමඟ මෙබදු වාර්තා මාධ්‍යයේ පළ වෙන්නේ කොහොමද * අපට ජනවරමක් තිබෙනවා

New Constitution People mislead by false propaganda AFRIEL

Ceylon Today, 20 October 2017 By Skandha Gunasekara Citizens in the North and South were being misled by false propaganda, spread by various groups, as the people lacked proper knowledge, regarding the process of drafting the new Constitution, a survey carried out by AFRIEL youth organization has found. This information came to light when representatives […]

Constitution for People’s Governance Program: Public Opinions and Recommendations

416 dialogues on the constitutional reform took place in districts including Jaffna, Kilinochchi, Vavuniya, Mannar, Mullaitivu, Trincomlee, Batticaloa, Ampara, Anuradhapura, Polonnaruwa, Kandy, Nuwara Eliya, Badulla, Ratnapura, Galle, Hambantota, Matale, and Matara with a participation of 5792 individuals. The people who participated in these dialogues and contributed to bring forth these recommendations, requested us to take […]