වසර 26 ක් වව්නියාව රැකගත් හමුදා කඳවුර ඉවත් කෙරේ

Neth News, 26 August 2016 වසර 26 ක් පුරා වව්නියාව නගරයට ආරක්‍ෂාව සැපයූ වව්නියාව නගර ආරක්‍ෂක කඳවුර යුද හමුදාව විසින් ඉවත් කර ගනු ලැබ තිබෙනවා. මෙතෙක් මෙම හමුදා කඳවුර පවත්වාගෙන යනු ලැබුවේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයක් තුළයි. එහෙත් එය පොදු කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය බවට දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ වන්නි දිස්ති‍්‍රක් පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍රවරුන් කළ ඉල්ලීමට අනුව යුද හමුදාව මෙම […]

Army Leaves Kudiyiruppu Camp

Daily Mirror, 25 August 2016 The Army has evacuated the Kudiyiruppu Camp which was in the hands of the army for the past 26 years. The camp which belonged to the Vanni security headquarters contributed immensely to provide security to the Sinhala and Tamil people during the war. Vavuniya District Secretary Rohana Pushpakumara said the […]

Mobile Service for Voter’s Rights: 4,500 War-affected Northern Residents Apply for NIC

Association for Friendship and Love (AFRIEL) youth network and Centre for Monitoring Election Violations (CMEV) have conducted 13 NIC mobile services in the Northern Province from December 16th to 18th, coordinated with the Department of Elections and Department of Registration of Persons.