வடக்கு இளைஞர், யுவதிகளுக்கு உள்ளூராட்சி தேர்தல் தொடர்பில் செயலமர்வு

Samakalam, 23 December 2016 வடமாகாணத்தில் உள்ள ஐந்து மாவட்டங்களையும் பிரதி நிதித்துவப்படுத்துகின்ற இளைஞர், யுவதிகளுக்கான உள்ளூராட்சி சபைத் தேர்தல் முறை, வேட்பாளர்களின் தேர்தல் பிரச்சார நிதி கையாளுகை மற்றும் புதிய தேர்தல் முறை தொடர்பாகவும் தெளிவுபடுத்தும் கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றுள்ளது. அன்புக்கும் நட்புக்குமான வலையமைப்பின் ஏற்பாட்டில் கொழும்பு, தேசிய சாமாதான பேரவை அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை இக்கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது. இதில் பவ்ரல் அமைப்பின் நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர் ரோஹண ஹெட்டியாராட்சி, தேசிய சமாதான பேரவையின் நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர் ஜொகான் பெரேரா […]

வட,கிழக்கு இளைஞர் யுவதிகளுக்கான தேர்தல் முறை பயிற்சி நெறி

Tamil Win, 22 December 2016 வடமாகாணத்தில் உள்ள ஐந்து மாவட்டங்களையும் பிரதி நிதித்துவப்படுத்துகின்ற இளைஞர், யுவதிகளுக்கான உள்ளூராட்சி சபைத் தேர்தல் முறை, வேட்பாளர்களின் தேர்தல் பிரச்சார நிதி கையாளுகை மற்றும் புதிய தேர்தல் முறை தொடர்பாகவும் தெளிவுபடுத்தும் கலந்துரையாடல் ஒன்று கொழும்பில் இடம்பெற்றுள்ளது. அன்புக்கும் நட்புக்குமான வலையமைப்பின் ஏற்பாட்டில் கொழும்பு, தேசிய சாமாதான பேரவை அலுவலகத்தில் நேற்று(22) இக்கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றுள்ளது. இதில் பவ்ரல் அமைப்பின் நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர் ரோஹண ஹெட்டியாராட்சி, தேசிய சமாதான பேரவையின் நிறைவேற்றுப் […]

Mobile Service for Voter’s Rights: 4,500 War-affected Northern Residents Apply for NIC

Association for Friendship and Love (AFRIEL) youth network and Centre for Monitoring Election Violations (CMEV) have conducted 13 NIC mobile services in the Northern Province from December 16th to 18th, coordinated with the Department of Elections and Department of Registration of Persons.