தமிழ் மக்கள் தொடர்பில் தென்னிலங்கை மக்கள் புரிந்துகொள்ளவார்களா…?

Tamil Win, 17 February 2017 இலங்கைத் தீவில் பல் இன மக்கள் வாழ்கின்றனர். இருப்பினும் கடந்த 65 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த நாட்டின் இரு தேசிய இனங்களுக்கிடையில் ஏற்பட்ட கசப்புணர்வுகள் பல படிப்பினைகளை தந்திருக்கின்றது. 30 வருடமாக இந்த நாடு போரை சந்தித்திருக்கின்றது. இந்த நாட்டின் வளங்கள் அழிக்கப்பட்டு தெற்காசிய நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் அபிவிருத்தியில் பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கின்றது. இந்த நாட்டில் வாழ்ந்த பலர் தமது சொந்த மண்ணில், சொந்தங்களுடன் சந்தோசமாக வாழ முடியாதவர்களாக அன்னிய […]

மனித உரிமைகள் தினத்தை முன்னிட்டு இளைஞர், யுவதிகள்ஒன்றுகூடல்

TTN News, 10 December 2016 வவுனியாவில் அன்புக்கும், நட்புக்குமான வலையமைப்பின் ஏற்பாட்டில் பாரபட்சமற்ற சமூகத்தை கட்டியெழுப்புவோம் என்னும் தொனிப் பொருளில்   இளைஞர், யுவதிகள் சுத்தானந்த இந்து இளைஞர் மண்டபத்தில் ஒன்று கூடியுள்ளனர். பாராபட்சமற்ற சமூகத்தை கட்டுயெழுப்புவோம் என்னும் தொனிப்பொருளில் கடந்த 6 ஆம் திகதி தொடக்கம் வடக்கின் ஐந்து மாவட்டங்களிலும் நடைபெற்று வரும் நிகழ்வின் ஒரு கட்டமாக இன்று வவுனியாவில் மூன்று இனங்களையும் சேர்ந்த இளைஞர், யுவதிகள் ஒன்று கூடி பாராபட்சமற்ற சமூகத்தை கட்டியழுப்புவோம் […]

பாரபட்சமற்ற சமூகத்தை கட்டியெழுப்ப வவுனியாவில் ஒன்று கூடிய இளைஞர், யுவதிகள்

Tamil CNN, 10 December 2016 மனித உரிமைகள் தினத்தை முன்னிட்டு பாரபட்சமற்ற சமூகத்தை கட்டியெழுப்புவோம் என்னும் தொனிப் பொருளில் வவுனியாவில் இளைஞர், யுவதிகள் ஒன்று கூடியுள்ளனர். அன்புக்கும், நட்புக்குமான வலையமைப்பின் ஏற்பாட்டில் வவுனியா சுத்தானந்த இந்து இளைஞர் மண்டபத்தில் இந்நிகழ்வு நடைபெற்று வருகிறது. பாராபட்சமற்ற சமூகத்தை கட்டுயெழுப்புவோம் என்னும் தொனிப்பொருளில் கடந்த 6 ஆம் திகதி தொடக்கம் வடக்கின் ஐந்து மாவட்டங்களிலும் நடைபெற்று வரும் நிகழ்வின் ஒரு கட்டமாக இன்று வவுனியாவில் மூன்று இனங்களையும் சேர்ந்த […]

வவுனியாவில் பாரபட்சமற்ற சமூகத்தைக் கட்டியெழுப்ப ஒன்று கூடல்

Tamil Win, 10 December 2016 வவுனியாவில் மனித உரிமைகள் தினத்தை முன்னிட்டு இன்று(10) இளைஞர் மற்றும் யுவதிகள் ஒன்று கூடினர். இந்த நிகழ்வு அன்புக்கும் நட்புக்குமான வலையமைப்பின் ஏற்பாட்டில் சுத்தானந்த இந்து இளைஞர் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. கடந்த 6 ஆம் திகதி தொடக்கம் வடக்கின் ஐந்து மாவட்டங்களில் நடைபெற்று வரும் நிகழ்வின் ஒரு கட்டமாகவே “பாரபட்சமற்ற சமூகத்தைக் கட்டியெழுப்புவோம்” என்னும் தொனிப் பொருளில் மூன்று இனங்களையும் சேர்ந்த இளைஞர் மற்றும் யுவதிகள் ஒன்று கூடி உறுதியெடுத்துக் […]

பாரபட்சமற்ற தேசத்தினை நோக்கி’ என்னும் தொனிப்பொருளில் இளைஞர் யுவதிகளின் ஒன்று கூடல்…!! (படங்கள்)

Athirady, 10 December 2016 உரிமைகள் தினத்தை முன்னிட்டு ‘பாரபட்சமற்ற தேசத்தினை நோக்கி’ என்னும் தொனிப் பொருளில் வவுனியாவில் இளைஞர், யுவதிகளின் ஒன்று கூடலொன்று இன்று 10-12-2016 அன்புக்கும், நட்புக்குமான வலையமைப்பின் ஏற்பாட்டில் வவுனியா சுத்தானந்த இந்து இளைஞர் மண்டபத்தில் இந்நிகழ்வு நடைபெற்றது. பாராபட்சமற்ற தேசத்தினை நோக்கி என்னும் தொனிப் பொருளில் கடந்த 6 ஆம் திகதி தொடக்கம் வடக்கின் ஐந்து மாவட்டங்களிலும் நடைபெற்று வரும் நிகழ்வின் ஒரு கட்டமாக இன்று வவுனியாவில் மூன்று இனங்களையும் சேர்ந்த […]